Home

Ciz indicatie betekenis

Standaardisatie - Codelijsten Vektis

Code Betekenis Toelichting Datum ingang Datum expiratie 00 Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Helmond en de Peelregio 1. Wat regelt de Wzd? De Wzd regelt dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden als dat. Nieuw bij Zorg & Welzijn Arnhem HHT. Heeft u geen Wmo-indicatie, dreigt u als mantelzorger overbelast te raken, wilt u na een ziekenhuisopname tijdelijke hulp of.

Code Betekenis Toelichting Datum ingang Datum expiratie 000 Ruud Mulder Fotografie NIEUW OP DE SITE Ruud Mulder Fotografie is aangesloten bij het Keistad Foto Collectief. Bij het collectief is er de beschikking over een.

NHG-Standaard Dementie (derde herziening) Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, Luning-Koster MN. Hier vindt u - in tabelvorm - een lijst met afkortingen, uitdrukkingen en woorden uit de geneeskunde en biochemie die met een 'A' beginnen

SMO Helmond - Aanmelde

Afkortingen en woorden uit de geneeskunde en biochemie; lijst A

populair: